Hintalista

Kanien päivähoito

55€

Yöpymispalvelu

90€

Ruokinta

75€

Häkin siivous

75€

Ulkoilutus

55€

Hoitajatarkastus

75€

Tarvikkeiden ja ruoan hankinta

75€

Lääkkeiden anto

90€

Erityishoidot (esim. trimmaus, kynsien leikkaus

90€